Trong thời gian cao điểm của mỗi doanh nghiệp, khối lượng công việc lớn và chiếm nhiều thời gian sẽ cần đến người lao động phải tăng ca làm thêm giờ. Khi đó, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ cho khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường. Vậy tiền lương làm thêm giờ đó có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không? Nguyên tắc BHXH mà người đóng và doanh nghiệp nên biết là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm thông tin.

1. Lương làm thêm giờ cao hơn lương bình thường

Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày thường là ít nhất bằng 150% trong đó, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.

Nếu vào ngày nghỉ hàng tuần thì sẽ ít nhất bằng 200% và mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần.

Đối với ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ví dụ: Anh A làm việc theo giờ hành chính tại Công ty B với đơn giá tiền lương 200.000 đồng/ngày. Do yêu cầu báo cáo gấp tình hình thực hiện dự án, anh phải làm thêm giờ.

Khi đó, anh sẽ được trả lương 150% x 200.000 đồng/ngày = 300.000 đồng/ngày cho ngày làm việc làm thêm giờ.

2. Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác căn cứ dựa trên điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Cụ thể:

– Mức lương của NLĐ được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng.

– Phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động…

– Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Trong khi đó, tiền lương làm thêm giờ lại là khoản tiền không xác định được mức cụ thể bởi doanh nghiệp sẽ trả lương theo thời gian làm việc thực tế, người làm nhiều được hưởng nhiều, người làm ít được hưởng ít.

Do đó, tiền lương làm thêm giờ sẽ thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 47 – là khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Như vậy, tiền lương làm thêm giờ sẽ không phải đóng BHXH.

Những thông báo cần chú ý khi thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng 

Trường hợp nào phải nộp và được miễn nộp thuế vãng lai?

3. Một số nguyên tắc bảo hiểm xã hội mà người đóng và doanh nghiệp nên biết

Mức hưởng bảo hiểm xã hội của NLĐ được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà NLĐ cần đóng được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Người lao động nếu vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng sẽ được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.