Khi thực hiện các nghiệp vụ, chắc chắn việc có sai sót là điều khó có thể tránh khỏi. Nếu như khi sử dụng phần mềm kê khai thuế, nộp thuế điện tử kế toán thường gặp phải vấn đề tệp hồ sơ không đúng định dạng iTaxViewer; thì mỗi năm, khi thực hiện báo cáo tài chính, dù đã rất cần thận nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót. Trong trường hợp này thì cần phải xử lý như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Các công việc doanh nghiệp cần làm khi phát hiện có sai sót

Khi doanh nghiệp phát hiện báo cáo tài chính của mình có sai sót thì sẽ tiến hành kê khai điều chỉnh bổ sung, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh…

Như vậy, việc điều chỉnh bổ sung chỉ được tiến hành thực hiện khi trước khi cơ quan thuế phát hiện báo cáo tài chính có sai sót. Khi đã phát hiện có sai sót thì các doanh nghiệp cần làm khi phát hiện sai phạm là xác định rõ mức độ nghiêm trọng của sai sót đó bởi việc xử lý sai sót trên báo cáo tài chính được đánh giá trên các lỗi trọng yếu và lỗi sai xót không trọng yếu. Tùy theo mức độ sai phạm mà có thể bị xử phạt hành chính và truy thu thuế hay không. Sau khi phân loại xong thì doanh nghiệp tiến hành xử lý sai sót trên báo cáo tài chính đó.

báo cáo tài chính

Cách khắc phục sai phạm khi làm báo cáo tài chính

Về việc khắc phục sai phạm khi làm báo cáo tài chính đã được quy định Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì việc xử lý sai sót của báo cáo tài chính được chia ra làm hai trường hợp như sau:

– Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.
– Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS. 

Những nguyên tắc lập hoá đơn giá trị gia tăng 

Báo cáo sử dụng hóa đơn cần phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn

Như vậy, nếu phát hiện báo cáo tài chính của các năm trước của doanh nghiệp mình có sai sót thì doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện bổ sung, điều chỉnh lại báo cáo tài chính cho đúng và thực hiện nộp lại báo cáo tài chính qua mạng. Nếu trong trường hợp sai sót này làm ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí thì doanh nghiệp cần phải thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung.

Việc gặp các sai sót trong quá trình làm việc là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, để tránh bị xử phạt các kế toán cần phải trang bị cho mình những kỹ năng xử lý sai sót đối với những nghiệp vụ quan trọng. Bài viết đã chia rõ các trường hợp cụ thể và cách xử lý đối với từng trường hợp cụ thể đối với trường hợp có sai sót trên báo cáo tài chính. Hy vọng đã cung cấp thêm những thông tin hữu ích cho bạn đọc và tháo gỡ những khó khăn cho các kế toán trong việc xử lý các tình huống khi có sai sót.