Các quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn là hành trang không thể thiếu đối với mỗi kế toán. Tuy nhiên, đối với nhiều kế toán mới ra trường, những người không được học về nghiệp vụ kế toán, sẽ gặp nhiều vướng mắc về vấn đề này. Đặc biệt, những câu hỏi về khi nào hóa đơn được sử dụng bảng kê đính kèm luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp cặn kẽ về vấn đề này.

Đối với trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì người bán hàng có thể tiến hành lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức như:

1.     Ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

Trong trường hợp này, người bán hàng cần phải thực hiện: dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.

hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, các hóa đơn cần phải liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này này đến hóa đơn khác. Các thông tin về người bán, thông tin về người mua cần phải được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên.

https://thongtintrithuc.com/quy-dinh-ve-ke-khai-thue-doi-voi-dia-diem-kinh-doanh-khac-tinh/

Trên hóa đơn cần có chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phí thu thêm, phụ thu, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống nếu có.

2.     Sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã kèm theo hóa đơn

Đây là trường hợp thường gặp tại các doanh nghiệp. Đối với những đơn hàng có nhiều mặt hàng mà tờ hóa đơn không thể ghi đủ số lượng hàng hóa thì doanh nghiệp có thể sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ kèm theo hóa đơn.

Quy định về nội dung ghi trên hóa đơn

Nội dung ghi trên hóa đơn phải đảm bảo ghi rõ “kèm theo bảng kê số…ngày…tháng…năm”. Tại mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Đối với các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014 của Bộ Tài Chính.

Quy định về nội dung trên bảng kê

Đối với nội dung trên bảng kê, doanh nghiệp cần đảm bảo bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phải phù hợp với những đặc điểm, mẫu mã và chủng loại của các loại hàng hóa và đảm bảo các nội dung chính về thông tin người bán hàng, thông tin về hàng hóa…

Với những chia sẻ trên, hi vọng đã giúp người đọc hiểu hơn về bảng kê kèm theo hóa đơn. Ngoài ra, để chủ động hơn trong công việc, doanh nghiệp nên tìm hiểu các quy định của việc sử dụng hóa đơn như: lập, in, kiểm tra, tra cứu thông báo phát hành hóa đơn
 

https://thongtintrithuc.com/