Hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật Quản lý thuế số 38. Theo quy định của Dự thảo Nghị định mới này thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng sẽ có nhiều điểm mới mà doanh nghiệp cần phải lưu ý, một trong số đó là địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT.

Theo quy định mới thì người nộp hồ sơ khai thuế GTGT sẽ phải đến cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh để tiến hành nộp hồ sơ khai thuế.

Trường trong trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa bàn cấp tỉnh) nơi có trụ sở chính, thì người nộp thuế sẽ thực hiện việc khai chung thuế GTGT của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng với trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Nếu trong trường hợp đơn vị phụ thuộc theo dõi riêng được thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc sẽ tiến hành thực hiện việc kê khai riêng thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc.

Đối với trường hợp có đơn vị phụ thuộc đóng tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi mà người nộp thuế có trụ sở chính, và đơn vị phụ thuộc theo dõi riêng được thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phục thuộc sẽ thực hiện kê khai thuế riêng thuế GTGT tại cơ quan quản lý đơn vị phụ thuộc.

kê khai thuế GTGT

Nếu trong trường hợp đơn vị phụ thuộc không thể theo dõi riêng được thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì người nộp thuế sẽ tiến hành thực hiện kê khai chung thuế GTGT của đơn vị phụ thuộc cùng với trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, tiến hành phân bổ số thuế phải nộp trong trường hợp có cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp người nộp thuế có địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, nếu người nộp thuế trực tiếp quản lý địa điểm kinh doanh, thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế GTGT của địa điểm kinh doanh cùng với trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế GTGT phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Nếu có sai sót trên báo cáo tài chính thì xử lý như thế nào?

Những nguyên tắc lập hoá đơn giá trị gia tăng

Nếu người nộp thuế giao cho đơn vị phụ thuộc quản lý địa điểm kinh doanh, thì đơn vị phụ thuộc khai chung thuế GTGT của địa điểm kinh doanh cùng với đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc và tính thuế, phân bổ số thuế GTGT phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đây là địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thực hiện Luật quản lý thuế số 38 mới nhất hiện nay. Bên cạnh việc nộp thuế theo cách truyền thống thì người nộp thuế hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT nhanh chóng qua mạng. Tuy nhiên, hiện nay người dùng hoàn toàn có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax. Hệ thống này tiếp nhận hồ sơ theo định dạng dữ liệu XML. Chính bởi vậy, muốn xem lại hồ sơ một lần nữa thì doanh nghiệp cần phải tải phần mềm để có thể đọc được định dạng file XML. Cách cài đặt phần mềm đọc file xml đã được hướng dẫn cụ thể rất nhiều, do đó, các doanh nghiệp có thể tiến hành thực hiện một cách dễ dàng.

Như vậy, qua bài viết này, hy vọng đã giúp  bạn đọc nắm được quy định  về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo Luật quản lý thuế 38 mới nhất hiện nay.