Hiện nay, mặc dù đã ban hành Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 về dịch vụ hóa đơn điện tử; tuy nhiên, để doanh nghiệp có thời gian để chuẩn bị cơ sở vật chất theo quy định mới, hiện nay, việc thực hiện hóa đơn điện tử vẫn được các doanh nghiệp sử dụng theo các văn bản, thông tư, nghị định cũ, trong đó có Thông tư 32. Vậy, khi đang sử dụng hóa đơn điện theo thông tư 32 muốn chuyển tiếp sang thông tư 68, doanh nghiệp cần phải làm gì?

Đầu tiên, doanh nghiệp cần hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo Thông tư 32/2011 để chuyển hẳn sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019

Đối với các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng thì nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ chuyển đổi phù hợp với quy định mới tại Thông tư 68 khi Thông tư 32 hết hiệu lực thi hành.

chuyển tiếp dịch vụ hóa đơn điện tử

Về chuyển đổi phần mềm hóa đơn điện tử sang giải pháp khác: Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử nhưng có nhu cầu chuyển đổi sang dùng phần mềm khác thì cần lưu ý:

  • Đối với việc chuyển đổi từ phần mềm hóa đơn điện tử theo thông tư 32 hoặc từ thông tư 32 sang thông tư 68 thì: Định dạng dữ liệu hóa đơn khác nhau, do đó, các hóa đơn điện tử đã xuất không thể Import vào phần mềm mới được. Chỉ có thể sao lưu hóa đơn đã xuất vào kho lưu trữ để tra cứu sau này.
  • Đối với các phần mềm hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC: định dạng hóa đơn điện tử giống nhau (XML) do vậy có thể sao lưu và chuyển sang phần mềm mới. Dữ liệu khách hàng, sản phẩm khác nhau trên Database nên có thể Export data để di trú.

Đối với việc nâng cấp phần mềm hóa đơn điện tử từ Thông tư 32 lên Thông tư 68:
Định dạng hóa đơn điện tử: Thông tư 32/2011/TT-BTC không quy định định dạng hóa đơn điện tử, tuy nhiên một số nhà cung cấp giải pháp phần mềm đã sử dụng chuẩn XML. Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định định dạng hóa đơn điện tử là XML

Nâng cấp module xử lý nghiệp vụ và giao diện người dùng

Thêm module để kết nối với Tổng cục Thuế theo Thông tư 68/2019/TT-BTC: Kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế hoặc kết nối thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trên đây là những lưu ý để doanh nghiệp chuyển tiếp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử từ thông tư 32 sang thông tư 68. Hi vọng giúp doanh nghiệp nắm vững những quy định để chuyển đổi.

 

Tiêu chuẩn kích thước bàn làm việc nhóm theo số lượng người ngồi

Tìm hiểu về ngành may mặc Nhật Bản hiện nay