Hình thức thanh toán trên hóa đơn đã được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện viết hóa đơn bằng số và bằng chữ lên hóa đơn thì kế toán doanh nghiệp đôi khi nhầm lẫn dẫn đến việc có sai sót. Nếu trong trường hợp viết sai tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn và đã kê khai thuế rồi thì phải thực hiện khắc phục, xử lý như thế nào?

Theo quy định, nếu trong trường hợp hóa đơn viết sai đó chưa được kê khai thuế giá trị gia tăng thì chỉ cần lập biên bản thu hồi rồi thực hiện xuất hóa đơn khác thay thế là xong.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp hóa đơn của doanh nghiệp bị ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ nhưng mà đã kê khai thuế trên tờ khai thuế thì doanh nghiệp cần phải thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 20 thông tư 39/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Cụ thể, bên bán và bên mua sẽ thực hiện việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và sau đó bên bán sẽ thực hiện việc xuất hóa đơn điều chỉnh. Lưu ý, trên hóa đơn điều chỉnh cần phải ghi rõ điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm, tổng số tiền thanh toán đã ghi trên hóa đơn số bao nhiêu, ngày tháng năm nào.

Cần lưu ý thêm là trên hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn có sai sót về tên, địa chỉ thì sẽ tiếp tục dựa vào tình trạng là hóa đơn này đã kê khai thuế hay chưa để khắc phục xử lý.

Theo đó, dựa trên các văn bản pháp luật về hóa đơn đã ban hành thì khi xử lý hóa đơn GTGT sai địa chỉ, kế toán và doanh nghiệp phải căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành sau:

Căn cứ pháp lý để các doanh nghiệp có thể triển khai khắc phục các lỗi sai về hóa đơn cụ thể như sau:

Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Người VN làm việc ở nước ngoài có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? 

Tiền lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Thông tư 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, đồng thời bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, theo quy định mới nhất thì kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy. Chính vì vậy các doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu thêm cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo quy định mới nhất để có thể thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, đúng quy định.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được căn cứ pháp lý để xử lý hóa đơn khi có sai sót, cách xử lý hóa đơn viết sai tổng số tiền thanh toán khi đã kê khai thuế. Trong thực tiễn, việc viết hóa đơn giấy mang lại rất nhiều áp lực cho kế toán, dễ dẫn đến những sai sót không đáng có, chính vì vậy, để đảm bảo có thể triển khai thực hiện tốt công việc thì các doanh nghiệp cần phải nắm được các quy định và nghiệp vụ về hóa đơn để có thể thực hiện được tốt nhất.